Teşekkürler

  • Ayna’nın kurulumu aşamasında okul yönetiminden izin almamız ve okul içindeki gerekli ilişkileri kurmamız için bize tavsiye veren, okulumuzun felsefe ve psikoloji öğretmeni olan Betül Turfan ile okulumuzun müzik öğretmeni Özgür Sağıroğlu’na bize akıl hocalığı yaptığı için,
  • Okulumuzun müdürü Pierre Gentric ve Türk müdür başyardımcısı Serhat Yalamanoğlu’na bize Ayna gibi bir projeyi gerçekleştirebilme olanağı sunduğu için,
  • Okulumuzun bilgi işlem bölümünde çalışan Ömer Güven’e, Ayna ekibine teknolojik anlamda desteğini esirgemediği için,
  • Yazılarımız yayınlanmadan önce yazdıklarımızı okuyan, kontrol eden ve bize her anlamda yardımcı olan tüm Türkçe, İngilizce ve Fransızca öğretmenlerimize

Çok teşekkür ederiz.

Saint-Benoît Öğrencileri